1. Výuka pro získání řidičského oprávnění skupiny B

Začít může kdokoli, komu již bylo, nebo bude ke dni ukončení výuky a výcviku 18 let.


Jak se přihlásit

Před zahájením výuky a výcviku je třeba vyplnit přihlášku (žádost o ŘO) a absolvovat lékařské vyšetření. To Vám vystaví Váš obvodní lékař v ceně cca 300 Kč. Potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce. Formuláře jsou k dispozici v sekci K stažení nebo v sídle naší autoškoly. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Dále je třeba před zahájením kurzu uhradit kurzovné nebo přiměřenou zálohu.


Obsah kurzu

Jako v každé autoškole, i naše výuka sestává z praktických jízd a hodin teorie. Výuka i výcvik probíhá podle individuálního studijního plánu. Tempo výcviku a termíny vyučovacích hodin jsou přizpůsobeny Vám a Vašim časovým možnostem. Obsah teoretických i praktických hodin se řídí zněním zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

TEORETICKÁ VÝUKA (11 hodin) ZAHRNUJE:

 • předpisy o provozu na pozemních komunikacích
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorii řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnickou přípravu

PRAKTICKÝ VÝCVIK (34 hodin) ZAHRNUJE:

 • řízení vozidla
 • praktickou údržba vozidla
 • zdravotnickou přípravu


Délka kurzu

Délka kurzu závisí především především na časovým možnostech studenta. Standardní doba pro úspěšné zvládnutí kurzu pro skupinu B je 6 - 12 týdnů.


Zakončení kurzu

Kurz je zakončen absolvováním všech stanovených teoretických hodin a praktických jízd. Jejich počet je stanoven ve výše uvedeném zákoně. Před složením závěrečné zkoušky je možné nad rámec kurzu dokoupit libovolné množství doplňujících jízd.


Závěrečná zkouška

Teoretická část závěrečné zkoušky probíhá na Magistrátu města Jablonec nad Nisou formou testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Test se skládá na počítači, uchazeč vybírá pouze jednu správnou odpověď. Následuje zkouška z praktické jízdy v našem výcvikovém vozidle za přítomnosti komisaře magistrátu.2. Kondiční jízdy

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz.

Kondiční jízdy jsou určeny všem, kteří:

 • delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
 • pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat
 • potřebují se zdokonalit v řízení
 • potřebují získat nové poznatky
 • chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Nabízíme Vám:

 • jízdy po městě i mimo město
 • jízdy po rychlostní silnici nebo dálnici s využitím maximální rychlosti
 • jízdy za snížené viditelnosti

Počet i průběh hodin si určíte sami a také si určíte, v čem se chcete procvičit. Po absolvování kondičních jízd se budete cítit za volantem bezpečněji a sebevědoměji.

Teoretická výuka na učebně - testy Cvičná jízda na cvičišti Jízda v reálném provozu
Teoretická výuka na učebně - testy
Cvičná jízda na cvičišti
Jízda v reálném provozu

Adresa: Údolní 224/2, Jablonec n.N., 466 02 - Tel.: +420 736 766 071, +420 736 766 089

Email: autoskolachramosta@seznam.cz - Web: www.autoskolachramosta.cz


Partnerské weby: RC66.cz, DronPILOT.cz, HeroesOfAtlan.wz.cz
Vytvořili Filip Štěpnička a Jan Chramosta © 2014