Přezkoušení z odborné způsobilosti

Služba je určena všem, kteří chtějí získat zpět odebraný řidičský průkaz, protože:

 • ztratili řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění
 • pozbyli řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů
 • jsou ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
 • jsou ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnícké přípravy
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte, u nás pouze skupina B)

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost dvou opravných zkoušek, které mohou být vždy provedeny nejdříve za pět pracovních dnů. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napotřetí, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat novou výuku, popřípadě nový výcvik, v autoškole.

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu jste povinni složit ve lhůtě 12 měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti, jinak se musíte podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.


Dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření


Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti


Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

Vybodování

Byli jste vybodováni? Sežeňte výpis z evidenční karty řidiče, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, vyplňte žádost pro naší autoškolu a přijďte.

Zdravotní způsobilost

Vrátila se Vám zdravotní způsobilost? Sežeňte výpis z evidenční karty řidiče, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, vyplňte žádost pro naší autoškolu a přijďte.

Soudní zákaz

Pominul u Vás zákaz řízení? Vemte rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu, výpis z ev. karty řidiče, lékařský posudek, vyplňte žádost pro naší autoškolu a přijďte.

Vybodování

Byli jste vybodováni? Sežeňte výpis z evidenční karty řidiče, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, vyplňte žádost pro naší autoškolu a přijďte.

Zdravotní způsobilost

Vrátila se Vám zdravotní způsobilost? Sežeňte výpis z evidenční karty řidiče, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, vyplňte žádost pro naší autoškolu a přijďte.

Soudní zákaz

Pominul u Vás zákaz řízení? Vemte rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu, výpis z ev. karty řidiče, lékařský posudek, vyplňte žádost pro naší autoškolu a přijďte.

Adresa: Údolní 224/2, Jablonec n.N., 466 02 - Tel.: +420 736 766 071, +420 736 766 089

Email: autoskolachramosta@seznam.cz - Web: www.autoskolachramosta.cz


Partnerské weby: RC66.cz, DronPILOT.cz, HeroesOfAtlan.wz.cz
Vytvořili Filip Štěpnička a Jan Chramosta © 2014